Universitatea din Bacău - Facultatea de Ştiinţe Economice - Marketing ID
E-mail Print

Important!

Deschiderea anului universitar 2011-2012 va avea loc sambata, 8 octombrie, ora 10, in corpul C.

PROGRAMUL DE STUDII MARKETING ID ESTE ACREDITATSI FUNCTIONEAZA IN BAZA HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 749 din 24 iunie 2009 (*actualizată*)

Facultatea de Ştiinţe Economice

Marketing - ID

Dezvoltările recente din domeniul tehnologiilor informaţionale şi ale comunicaţiilor au produs o schimbare esenţială atât în planul necesităţilor de dobândire a cunoştinţelor şi a capacităţii de a răspunde acestora, cât şi în modul în care sunt oferite programele de studiu în cadrul instituţiilor de învăţământ. Principala modificare se referă la oferta de învăţământ centrată pe nevoile studentului, care îl plasează în centrul procesului de învăţământ, şi la integrarea tehnologică a resurselor de învăţământ distribuite.

Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă din Universitatea din Bacău (DIDFR) îşi propune dezvoltarea unui sistem adecvat, care să asigure pregătirea şi verificarea cunoştinţelor la acelaşi nivel cu practicile educaţionale tradiţionale.

Creat cu scopul de a oferi tuturor celor interesati o alternativa modernă şi eficientă la forma de învăţământ tradiţională, Compartimentul ID, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Bacău, asigură începând cu anul 1999 pregătirea specialiştilor în domeniul universitar de licenţă Marketing.

Constituit ulterior in conformitate cu H.G. nr. 1011 din 8 octombrie 2001, Compartimentul ID Marketing şi-a propus şi a reuşit în perioada sa de existenţă, printr-o manieră modernă de abordare a învăţământul economic superior, să  ofere posibilităţi de formare iniţiala, de perfecţionare sau de conversie profesionala a unor largi categorii de public interesat.

Studiile la forma de învăţământ la distanţă se desfăşoară în condiţii similare celor specifice cursurilor la zi. Deosebirea dintre acestea constă în integrarea accentuată a noilor tehnologii educaţionale în procesul de învăţământ specific ID, lucru care asigură flexibilitatea şi interactivitatea dorită. De asemenea, studiile se   finalizează cu susţinerea examenului de licenţă, absolvenţii primind diploma de licenţă cu titlul „licenţiat în marketing”, asigurându-se egalitatea perfectă de şanse între cele două forme de studiu – zi şi ID. În această manieră, învăţământul în această formă a produs deja în cadrul instituţiei noastre un număr de patru promoţii de absolvenţi.

Alegerea unei astfel de specializări – Marketing, din domeniul larg al disciplinelor economice, este fără îndoială motivată de dinamismul economico-social prezent, aspect ce face necesară existenţa unor competenţe economico-manageriale particulare şi absolut utile într-o economie de piaţă funcţională şi la nivelul unei organizaţii performante. Specializarea noastră oferă, aşadar, după absolvire, posibilitatea de a desfăşura într-un mod competent şi profesional activităţi formale în diferite domenii cum ar fi:

  • Politici şi strategii de marketing;
  • Cercetări de marketing;
  • Publicitate şi comunicare;
  • Relaţii publice;
  • Vânzări etc.

Pentru programul de studiu ID, echipa managerială, împreună cu colectivul de cadre didactice, asigură studenţilor întregul suport educaţional şi informaţional necesar, precum şi toate materialele didactice, în concordanţă cu disciplinele cuprinse în planul de învăţământ, precum şi accesul la toate resursele de învăţământ prezente atât în cadrul bibliotecii facultăţii, cât şi în formatele interactive specifice acestei forme de învăţământ.